Öldürme Suçu ve Cezası

Adam öldürme suçu bir bireyin hayatının başka bir birey tarafından ortadan kaldırılması eylemidir. Bu noktada adam öldürme eyleminin nasıl gerçekleştiği, kasten öldürme mi yoksa taksirle öldürme mi olduğu adam kasten adam öldürme ise nitelikli olup olmadığı, ihmal sonucu ölüme sebebiyet verilip verilmediği… gibi bir çok unsur alınacak olan cezanın boyutunu belirleyecektir.

Kasten Adam Öldürme Suçu ve Cezası

Türk Ceza kanunu kasten adam öldürme eyleminin temel halinin işlenmesi durumunda kasten adam öldüren kişinin müebbet hapis cezası ile cezalandırılıcağına hükmetmiştir.(md. 81) Kasten adam öldürme suçu temel şekli ile müebbet hapis cezası ile sonuçlanır. Burada kanun insan hayatının önemini vurgulamış ve kasten adam öldüren kişilerin müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetmiştir. Kasten adam öldürme suçunun temel şekli müebbet hapis cezası gerektirirken, diğer yandan kasten adam öldürme eyleminin nitelikli hali ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaktadır.

Nitelikli Kasten Adam Öldürme Suçu ve Cezası

Türk Ceza Kanunu 82. maddesine göre kasten adam öldürme suçunu nitelikli kılan haller vardır. Bunlar, cinayeti tasarlayarak, canavarca bir hisle veya eziyet çektirerek, yangın,su baskını, kimyasal biyolojik ya da nükleer saldırı ile, tahrip ederek, batırma ve bombalama, üstsoy veya altsoydan birisine karşı ya da kardeş veya eşe karşı, bedenen ya da ruhen kendisini savunamayacak olanlara karşı ya da çocuğa karşı, hamile olduğu bilinen kadına karşı, kamu görevlisinin işini icra etmesine karşı, bir suçu gizlemek, delilleri ortadan kaldırmak, yok etmek amacıyla, bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla, kan gütme ya da töre nedeniyle kasten adam öldürme eylemlerinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmektedir.

Cinayetin Tasarlanarak İşlenmesi: kasten öldürme suçu, failin tasarlayarak işlemesi durumunda nitelikli kasten öldürme kapsamında değerlendirilmektedir.

Canavarca Hisle ve Eziyet Ederek Adam Öldürme: Öldürme suçu canavarca bir hisle ya da eziyet çektirerek işlenmesi durumunda kasten öldürme eylemi nitelikli bir hal almaktadır. Burada canavarca hisle adam öldürme, acıma duygusundan yoksun olma ve vahşi bir yöntemle adam öldürme olarak algılanmalıdır. Eziyet ederek öldürme de ölüdürülen kişinin belirli bir süreçte yaşamını yitirmesi ve bu ölümün eziyet çektirmesi şeklinde açıklanabilir. Bu da suçun ağırlaştırılmış müebbet cezası olmasına neden olur.

Yangın, Su baskını, Tahrip, Batırma Bombalama Şeklinde Öldürme Suçu: Kasten öldürme suçu kapsamının nitelikli hali olmasına neden olan unsurlardan birisidir. Bu sayılan öldürme şekilleri zaten tehlike yaratan davranışlardır ve herhangi bir can kaybına neden olmasa bile suçtur. Fakat kasten öldürmenin bu şekilde bir yöntemle yapılması öldürme eyleminin nitelikli hal almasına neden olur.

Üstsoy Altsoy Eş ya da Kardeşi Kasten Öldürme: Kasten öldürme suçunun bu kişilere karşı işlenmesi durumunda suç, nitelikli kasten öldürme kapsamındadır. Suçun akrabalara karşı işlenmesi durumunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alınacaktır.

Çocuğa Karşı ya da Kendisini Bedenen ve Ruhen Savunamayacak Kişilere Karşı Kasten Öldürme: Kasten öldürme eyleminin nitelikli hali olan öldürme şekillerinden birisi de çocuğun öldürülmesi ya da bedenen ve ruhen kendini savunamayacak olan kişilerin öldürülmesidir. Burada bedenen kendisini savunamayacak kişilerden kasıt engelli bireyler olmaktadır.

Kamu Görevlisinin Görevini İcra Etmesi Nedeniyle Kasten Öldürme: Kasten öldürme suçunun nitelikli halini oluşturan unsurlardan birisi de kamu görevlisinin işini yerine getirmesi nedeniyle öldürülmesidir. Bu durum kamu görevlisinin kamu görevlisi sıfatının sona ermesinden sonra da kamu görevinin gereklerine uygun hareket etmesi nedeniyle gerçekleşmişse de nitelikli hal kapsamında yer alır. Örneğin polis memurunun görevini yerine getirmesi esnasında öldürülmesi ya da mesaisi bitse dahi asayiş sağlanması amacıyla yapacağı müdahalenin engellenmesi adına öldürülmesi.

İşlenmiş Olan Suçu Gizlemek Delil Karartmak Adına Kasten Öldürme, Kasten adam öldürme eyleminin nitelikli hali arasında yer alan bir başka öldürme şekli ise işlenmiş bir suçu gizlemek amacıyla kasten öldürme davranışıdır. Örneğin hırsızlık suçuna tanıklık etmiş bir kişinin tanıklık yapmaması için öldürülmesi….

Kasten Adam Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi

Ceza Kanunu 83. maddesi uyarınca kasten öldürme suçunun ihmali davranışla gerçekleşmesi durumunu içerir. Söz konusu kanun maddesine göre kişi yapmakla yükümlü olduğu davranışı yapmayarak ölüme sebep olabilmektedir. Kanun yükümlü olduğu icrai davranışı gerçekleştirmemesi dolayısıyla meydana gelen ölüm neticesinden sorumlu olunabilmesi için bu ölüm neticesinin oluşumuna neden olan yükümlülüğün ihmalinin icrai davranışa eşdeğer olması gerekir.

Burada ihmali davranışın icrai davranışla eşdeğer kabul edilebilmesi için, kişinin bu icrai davranışta bulunmasını kanunen ya da sözleşme ile ortaya konmuş olmalıdır ve önceden gerçekleştirdiği davranışın başkalarının hayatlarına tehlike arz etmesi gerekir.

Belirli bir yükümlülüğe sahip kişilerin bu ihmalden kaynaklı ölüme neden olması durumunda alacağı temel ceza ağırlaştırılmış mühebbet yerine, 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası, mühebbet hapis cezası yerine ise 15 yıldan 20 yıla kadar diğer hallerde ise 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına hükmedilir. Cezada indirim yapılmama olasılığı da vardır.

İntihara Yönlendirme Suçu

Türk Ceza Kanunu kapsamında öldürme suçları arasında yer alan davranışlardan birisi de intihara yönlendirmedir. İntihara yönlendirme suçu Ceza Kanunu 84. maddesinde düzenlenmiş olup söz konusu maddeye göre intihara yönlendirme suçu, başkasını intihara azmettirme, başkasını intihara teşvik etme, başkasının intihar kararı almasını kuvvetlendirme ve başkasının intiharına yardımcı olması suçudur. İntahara yönlendirme suçu 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

İntiharın gerçekleşmesi durumunda, intihara yönlendiren bireyin alacağı ceza 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası alacaktır. Başkasını intihara alenen teşvik eden kişi 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası alır.

İşlediği fiilin anlam ve sonuçlarını anlama yeteneği gelişmemiş veya bu yeteneğin ortadan kaldırılmasını sağlayan kişiler, cebir ve tehdit yoluyla bireyleri intihara sürükleyen kişiler ise kasten öldürme suçu işlemiş olmaktadırlar.

Taksirle Öldürme Suçu Nedir? Taksirle Öldürme Suçunun Cezası Ne Kadardır?

Ceza Kanunu 85. maddesi taksirle öldürme şartlarını içermektedir. Söz konusu maddeye göre bir kişinin ölümüne sebebiyet veren kişiler iki yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılırlar. Taksirle öldürme suçunun işlenmesi sonucunda birden fazla kişinin ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olanlar iki yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası alırlar.

Cinayet işlemenin Cezası nedir?

Cinayet işleme kavramının hukuki karşılığı öldürme suçu olmaktadır. Ceza Kanunu öldürme suçunun niteliğine göre farklı cezalara hükmetmiştir. Burada suçun nasıl işlendiği, kasten ödürme mi yoksa taksirle öldürme mi olduğu hafifletici sebepler olup olmadığı, ihmal sonucu ölüm olup olmadığı, suçun nitelikli hali olup olmadığı… gibi bir çok kritere bağlı olarak cinayet işlemenin cezası farklılık göstermektedir.

Bu yazı Öldürme Suçu kategorisine gönderilmiş ve , , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir