Cinsel Taciz ve Cinsel Saldırı Suçları

Vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar Türk Ceza Kanunu 105. maddesinde düzenlenmiş olup, bu tür davranışları gerçekleştiren kişiler hakkında cinsel amaçlı olarak taciz nedeniyle ceza davası açılabilmektedir. Cinsel taciz suçu kanuna göre 3 aydan başlayarak 2 yıla kadar hapis cezasını öngörmekte veya adli para cezasına hükmedilmektedir. Burada cinsel taciz suçu vücut dokunulmazlığının ihlali niteliği taşımayan eylemlerde bu cezaya hükmedilmektedir. Yani cinsel tacizden kasıt, cinsel amaçlı olarak ahlak temizliğine aykırı bir şekilde mağdur bireyin rahatsız edilmesi olarak ifade edilir. O yüzden cinsel taciz suçu ve cinsel istismar ya da tecavüz suçu birbirinden farklı kavramlardır. Bu makalemizde cinsel saldırılar ve cinsel saldırıları suçlarının cezası ve yaptırımları hakkında bilgiler vereceğiz.

Cinsel Taciz Suçunun Cezası nedir?

Cinsel taciz suçu kanunun ilk fıkrasında belirtilmiş olan temel cinsel taciz suçu niteliğindeyse soruşturma ve kovuşturma, cinsel taciz mağduru kişinin şikayetine bağlıdır. Fakat nitelikli cinsel taciz suçlarında mağdurun şikayetini geri çekmesi suçlunun cezasız kalmasına olanak sağlamaz. Nitelikli cinsel suçlarda resen kovuşturma yapılmaktadır. Diğer yandan cinsel taciz suçlarında uzlaştırma gibi bir durum söz konusu olmamaktadır.

Cinsel taciz suçu, fiziksel bir temas olmaksızın gerçekleştirilen mağduru cinsel yönden rahatsız eden davranışlardır. Burada cinsel taciz suçu farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Cinsel sözler söylemek, cinsel içerikli mesajların atılması, cinsel içerikli fotoğraflar göstermek, cinsel içerikli videolar izletmek, cinsel ilişki teklifinde bulunmak… gibi eylemler cinsel taciz suçları kapsamında yer alır. Cinsel taciz suçlusu ya da mağduru erkek ya da kadın farketmeksizin ceza işlemine tabidir. Burada ceza kanunu cinsel taciz suçu cezasını, suçun ağırlığına göre 3 aydan 2 yıla kadar hapis ceası ve adli para cezası olarak ifade etmiştir. Diğer yandan cinsel taciz suçu ve bu suçun işlenme yöntemi, mağdurun niteliği gibi bir çok unsura göre farklılık göstermektedir. Örneğin cinsel taciz suçu mağdurunun çocuk olması durumunda hükmedilecek ceza daha fazla olmaktadır. Çocuğun cinsel tacize uğraması ve çocuğun cinsel istismarı konusuna değinmeden önce cinsel taciz suçu ve bu suçun unsurları hakkında ayrıntılı bilgi vermemiz doğru olacaktır.

Cinsel taciz suçu kapsamında kesinlikle vücut dokunulmazlığının ihlal edilmemiş olması gerekir. Yani cinsel taciz, yalnızca sözlü yazılı ima etme, davranış sergileme, tek seferde ya da istikrarlı bir tekrar ediş şeklinde gerçekleşen eylemlerdir. Ceza kanunu hangi davranışların cinsel taciz suçu kapsamında olduğunu tek tek açıklamamıştır. O nedenle cinsel taciz suçu serbest hareketli bir suç olmaktadır.

Cinsel taciz suçu günümüzde değişik şekillerde eyleme dökülebilmektedir. Özellikle teknolojinin gelişmesi ile birlikte cinsel taciz, iletişim araçları aracılığıyla sıklıkla gerçekleşen bir suç olmaktadır. Bu noktada SMS, Whatsapp, Sosyal Medya, İnternet Siteleri… gibi farklı mecra ve uygulamalarda cinsel taciz suçu oldukça yaygın olarak yapılabilmektedir.

Cinsel taciz suçunda alınacak olan cezanın artmasını sağlayan belirli hususlar vardır. Cinsel tacizin nitelikli halleri olarak söyleyebileceğimiz bu durumlar oldukça geniştir. Şimdi cinsel taciz suçunun hangi hallerde nitelikli cinsel taciz olarak adlandırılacağını tek tek açıklayacağız.

Nitelikli Cinsel Taciz Suçu ve Cinsel Taciz Suçunun Nitelikli Hali

* Kamu görevi, hizmet ilişki ya da aile içi ilişki gibi durumların sağladığı kolaylıktan faydalanarak gerçekleşen cinsel taciz vakaları, nitelikli cinsel taciz kapsamında yer alır. Daha açık bir ifadeyle bulunduğu konum nedeniyle bulunduğu konumdan kaynaklanan kolaylık nedeniyle cinsel taciz suçu işleyen kişiler açısından bu suç nitelikli cinsel taciz kapsamındır. Burada aile içi ilişki kavramı biraz daha geniş tutulmuştur ve kan bağı olmasa dahi aynı evi paylaşan kişiler arasında geçen cinsel taciz suçu da nitelikli hal olarak kabul edilmiştir.

 • Koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü olan kişiler (örneğin vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu) tarafından işlenen cinsel taciz suçları da nitelikli taciz suçu kapsamındadır.
 • Aynı işyerinde çalışan kişiler arasında yaşanılan cinsel taciz suçu da nitelikli taciz suçudur.
 • Posta ya da elektronik haberleşme cihazlarının sağladığı kolaylıkla cinsel taciz suçu işleme bu suçu nitelikli yapmaktadır. (Ayrıca bu suçun işlenmesi esnasında teşhircilik unsuru var ise ceza yarı oranında arttırılacaktır.)
 • Cinsel taciz sonrası bu suçun mağduru bireyin işten ayrılması, okuldan ayrılması, ailesinden ayrılması gibi durumlarda suçlunun cezası 1 yıldan az olamaz.
 • Cinsel taciz suçu çocuğa karşı işlenmiş ise bu suçun cezası 6 ay ile 3 yıl arasında değişecektir.

Cinsel Taciz Suçlarında Zaman Aşımı Ne Kadardır?

Cinsel taciz suçu mağdurlarının, cinsel taciz gerçekleştirdikten sonra şikayet süresi 8 yıldır.

Cinsel Saldırı Suçu

Cinsel suçlar kapsamında yer alan cinsel saldırı suçu Ceza Kanunu 102. maddesinde düzenlenmiş olup, cinsel saldırı bir kimsenin vücut dokunulmazlığının ihlali olarak nitelendirilmiştir. Halk arasında cinsel saldırı suçu tecavüz olarak adlandırılsa da bu tür bir davranışın hukuki olarak karşılığı nitelikli cinsel saldırıdır. Cinsel saldırı suçu iki farklı şekilde işlenmiş olabilir. Temel cinsel saldırı suçu ve nitelikli cinsel saldırı suçu yaptırım bakımından birbirinden farklı sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Burada temel cinsel saldırı sarkıntılık olarak adlandırılan ve yine vücut dokunulmazlığının ihlalini içeren bir davranışken, nitelikli cinsel saldırı suçunda mağdurun vücuduna organ veya farklı bir cismin sokulması söz konusudur. Temel cinsel saldırı suçlarına bakmakla görevli mahkemeler Asliye Hukuk Mahkemeleri iken, nitelikli cinsel saldırı ya da halk arasındaki adıyla tecavüz suçlarına bakmakla görevli mahkemeler Ağır Ceza Mahkemeleri olmaktadır. Cinsel saldırı suçu farklı cinsiyetler arasında olabildiği gibi aynı cinsiyetten bireyler arasında da olabilmektedir.

Cinsel Saldırı Suçunun Cezası Nedir?

Cinsel saldırı suçu sarkıntılık boyutunda olduğunda yani temel cinsel saldırı boyurunda olduğunda 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörülürken bu cinsel saldırı suçunun nitelikli olması durumunda 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile sonuçlanması gerekir. Yapılan saldırının cinsel saldırı suçu olabilmesi için, bu davranışı sergileyen kişinin cinsel amaçlarla vücut dokunulmazlığını ihlal etmesi gerekir. Burada cinsel saldırı suçunun hangi cinsiyete karşı işlendiğinin bir önemi olmadığı gibi hangi cinsiyetten bireyin bu tür bir saldırıda bulunduğuna da bakılmaksızın ceza yaptırımı uygulanır.

Nitelikli Cinsel Saldırı Suçu Nedir?

Vücut dokunulmazlığının ihlalinin nitelikli hali olan nitelikli cinsel saldırı suçu Ceza Kanunu’nun 102. maddesinin 3. fıkrasında açıklanmıştır. Söz konusu Kanuna göre bir cinsel saldırı suçunun nitelikli olarak sayılması için aşağıdaki şartlardan herhangi birisinin oluşmuş olması gerekir.

 • Fiziksel ya da ruhen kendisini savunamayacak olan bireylere karşı yapılan cinsel saldırı
 • Kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin kendisine sağladığı kolaylık ile cinsel saldırıda bulunan kişilerin yaptıkları eylem nitelikli cinsel saldırı
 • Üçüncü derece kan bağı ya da kayın hısımlığı bulunan kişilere karşı yapılan cinsel saldırılar ya da üvey baba, üvey anne, üvey kardeş, üvey evlat tarafından yapılan cinsel saldırı
 • Silah zoruyla veya birden fazla kişi ile yapılmış cinsel saldırılar nitelikli cinsel saldırı
 • Kişilerin zorunlu olarak bir arada yaşamasının verdiği kolaylıktan faydalanarak yapılan cinsel saldırı

Yukarıda saydığımız hallerin bulunduğu nitelikli cinsel saldırılarda cezalar yarı oranında arttırılmaktadır.

Ayrıca cinsel saldırı yapılırken mağdura uygulanan cebir ve şiddet, kasten yaralama esaslarına uygun olması durumunda, kasten yaralamaya ilişkin ceza da verilecek cezaya ek olmaktadır.

Nitelikli cinsel saldırı sonucu mağdur kişinin bitkisel hayata girmesi ya da vefat etmesi gibi bir durum neticesinde fail ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırılır.

Tecavüz Suçu ve Cezası

Türk Ceza Kanunu cinsel saldırı suçları ile ilgili hüküm verirken, halk arasında kullanılan “tecavüz” kelimesi yerine nitelikli cinsel saldırı kavramını kullanmaktadır. O nedenle tecavüz suçunun cezası nedir diye merak edenler açısından yaşanılan hadisenin hukuki ifadesi nitelikli cinsel saldırı olmaktadır. Tecavüz suçu kanunda “tecavüz” olarak ifade edilmemektedir. Bunun yerine kanun halk arasında tecavüz olarak anılan eylemin nitelikli cinsel saldırı suçu olduğuna hüküm getirmektedir.

Cinsel İstismar Suçu ve Çocuğun Cinsel İstismarı

Cinsel istismar kavramı, çocuklara karşı işlenen cinsel saldırı suçlarını ifade etmektedir. Ceza kanunu 103. maddesinde cinsel istismar; 15 yaşını doldurmamış ya da 15 yaşını doldurmuş olsa dahi yapılan eylemin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş çocuklara karşı işlenen cinsel suçlar olarak ifade edilmiştir. Çocuğun cinsel istismarı suçu da cinsel saldırı suçunda olduğu gibi temel ve nitelikli olarak farklı şekillerde gerçekleşebilmektedir. Temel istismar suçu 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasını kapsarken, cinsel istismar sasrkıntılık düzeyinde gerçekleştiğinde 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir.

Kanunun 103. maddesinin ikinci fıkrası çocuğun cinsel istismarı suçu kapsamında, suçun vücuda bir organ ya da cisim sokulması şeklinde işlendiği durumlarda 16 yıldan az olmamak kaydıyla ceza verileceğine hükmeder. Yani çocuğun cinsel istismarı suçu nitelikli hali daha ağır bir ceza ile cezalandırılmaktadır.

Ceza Kanunu aşağıdaki hallerde cinsel istismar suçunun cezasının yarı oranında arttırılacağına hükmeder.

 • Cinsel istismar suçu birden fazla kişiyle birlikte işlendiğinde
 • Birlikte yaşamak zorunda olunmasının verdiği kolaylıktan faydalanılarak işlendiğinde
 • Üçüncü derece kan bağı ya da kayın hısımlığı bulunan kişilere karşı yapılan cinsel saldırılar ya da üvey baba, üvey anne, üvey kardeş, üvey evlat tarafından yapılan cinsel saldırı
 • Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin kendisine sağladığı nüfuzu kullanmak suretiyle
 • Koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü olan kişiler (örneğin vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu) tarafından işlenmesi durumunda

Bu yazı Cinsel Suçlar kategorisine gönderilmiş ve , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir