Ceza Avukatı

Ceza davası süreci, ceza yargılaması soruşturma aşamasıyla başlamaktadır. Soruşturma aşaması Cumhuriyet savcısının ve kolluk kuvvetlerinin söz konusu şikayet üzerine delil toplamaları, araştırma yapmaları, isnad edilen hukuka aykırı davranışın ve bu davranışla suçu işlediği iddia edilen kişi arasında bağ olup olmadığının incelenmesini kapsar. Soruşturma aşamasından yargıtay aşamasına kadar olan süreçte ceza davası görülür. Ceza avukatı, hukuka aykırı eylemlerin incelenmesi, araştırılması, tespit edilmesi süreçlerinde soruşturma ve kovuşturma aşamalarında müvekkillerine hukuki destek vermektedir. Hukuka aykırı eylemler ile ilgili olarak şüpheli kişiye,sanığa ya da şikayetçi olan bireye sağladığı hukuki destek ile ceza davası sürecini hukuki anlamda yürüten kişilere ceza avukatı adı verilir.

Ceza avukatı mesleğini icra ederken Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun olmak üzere ceza hukuku mevzuatı hakkındaki bilgileri, tecrübeleri ve uzmanlığı ile hareket etmektedir. Ceza avukatı işlendiği iddia edilen bir suç ile ilgili olarak müvekkilinin haklarını savunmaktadır. Burada ceza avukatı yalnızca suçu işlediği iddia edilen kişiye ya da sanığa değil, bu iddiayı öne sürerek suç duyurusunda ya da şikayette bulunan kişilere de hizmet vermektedir.

Ceza Avukat Nasıl Hizmet Verir?

Ceza avukatının verdiği hizmet müvekkilinin süreç içerisindeki sıfatına göre farklılık göstermektedir. Hukuka aykırı fiilli işlediği iddia edilen bireye hukuki hizmet verdiğinde ceza avukatı, müvekkilinin ceza davası sürecinde bu fiili işlemediği ve ya bu fiili işlediği ortada ise hafifletici nedenlere sahip olduğu yönünde soruşturma ve kovuşturma aşamalarını yürütmektedir. Burada ceza avukatı isnad edilen suç ile ilgili olarak gerek soruşturma aşamasında gerekse de kovuşturma aşamasında müvekkilini aydınlatmak, isnad edilen suçun cezası ya da yaptırımı hakkında bilgilendirmek, hukuki süreç konusunda bilgilendirmek ve müvekkilini doğru bir şekilde savunmaktadır.

Şikayetçi ya da şikayete katılan tarafının avukatlığını yapacak olan ceza avukatı ise, soruşturma aşamasının etkili bir şekilde ilerlemesi adına, delil toplanmasına ve bu delillerin değerlendirilmesine katkı sağlamak, süreç içerisinde gerekli olan bürokratik yazışmaları ve hukuki işlemleri hızlandırmak, gerçekleşmiş olan hukuk dışı eylemin aydınlatılmasına katkı sağlamak, sanığın bu suu işlediğini ispatlamak ve hak ettiği cezayı almasını sağlamak ceza avukatının görevidir.

Ceza Davasında Ceza Avukatı Tutmak Zorunlu Mudur?

Ülkemizde hiç bir dava türü için avukat tutulması zorunlu değildir. Fakat ceza davalarında gerek sanık gerekse de şikayetçi taraf açısından yasal hakların korunması önemlidir. Suç isnad edilen kişi bu suçu işlemediğine ya da suçu işlemesi için hafifletici nedenleri olduğuna dair etkili bir süreç yürütmelidir. Aksi durumda işlenilen suçun yaptırımı ile karşılaşmaktadır. Burada ceza hukuku alanında bireylerin bilgi eksikliği göz önüne alınırsa uzman bir ceza avukatı tarafından destek almaları onların haklarının korunmasına olanak sağlayacaktır. Diğer yandan hukuka aykırı eylem gerçekleştirildiği suçlamasında bulunan birey açısından da ceza avukatı tutulması, bu eylemi gerçekleştiren kişinin hak ettiği cezayı alması adına mutlak fayda sağlar. Bilinmelidir ki ceza davaları, karmaşık bir süreci ifade etmektedir. Burada gerek soruşturma gerekse de kovuşturma aşamalarının etkili bir şekilde yürütülmesi hak kaybının önüne geçecektir. O nedenle ceza avukatı tutulması zorunlu olmasa da ceza avukatı ile süreç yönetimi, taraflara mutlak fayda sağlayacaktır.

Soruşturma Aşamasında Ceza Avukatı Ne Yapar?

Kamu davası niteliğindeki bir cezadavası ile ilgili olarak, davanın açılıp açılmaması, ceza davası açılacaksa hangi sevk maddelerine göre bu davanın açılacağı ve iddia makamı tarafından ne tür bir ceza isteneceği soruşturma aşamasına bağlı olarak değişmektedir. Ceza soruşturmasına şikayetçi kişi açısından bakıldığında, yapılacak olan şikayetin, kamu davasına dönüşmesi açısından bu şikayet hukuki anlamda kusursuz bir dilekçe ile savcılığa sunulması, bu suçun ispatına ilişkin delillerin dosyaya sunulması ya da suça ilişkin delillerin toplanması hususlarında ceza avukatının rolü oldukça önemlidir. Burada yasal hakların korunması ve suçu işlediği iddia edilen bireyin hak ettiği cezayı alabilmesi için soruşturma aşamasında ceza avukatı ile bu süreci yürütmek gerekir.

Diğer taraftan suç işlediği iddia edilen kişi açısından ise soruçturma aşaması başlar başlamaz uzman bir ceza avukatı tarafından destek alınması gerekir. Burada soruşturma aşamasında verilecek olan ifadeler, soruşturma aşamasında verilecek ifadenin eksikliği, soruşturma aşamasında verilecek ifadedeki yanlışlıklar, hatta ifadede kullanılacak her sözcüğün bile önemi büyüktür. Ceza avukatı şüphelinin soruşturma aşamasında tutuklanıp tutuklanmayacağını etkileyebilmektedir. O nedenle kendisine yapılan suçlama nedeniyle hakkında dava açılacak kişilerin soruşturma aşamasıyla birlikte ceza avukatı tutmaları önerilir.

Kovuşturma Aşamasında Ceza Avukatı Ne Yapar?

Ceza davası, suç süphesi olması sebebiyle, cumhuriyet savcısının yeterli delil elde etmesi sonucu açılan bir kamu davasıdır. Burada şikayetçi bireyin ceza davası içerisinde öne sürdüğü şikayeti ispatlaması gerekir. Bu ispat sanığın hak ettiği cezayı almasına olanak sağlar. Burada kovuşturma aşamasında gerekli ispatın yapılamaması durumunda ise, suçu işlediği iddia edilen birey beraat eder. Şikayetçi kişinin tutacağı ceza avukatı kovuşturma aşamasında suçun ispatını sağlayacak yazılı ve sözlü beyanların mahkemeye sunulmasını sağlayacaktır. Ceza avukatı kovuşturma aşamasında mahkemeye sunacağı deliller ve beyanlar ile sanığın ceza almasını ve mahkum olup olmayacağını belirleyecektir. Şikayetçi kişinin kovuşturma aşamasında ceza avukatı ile bu süreci yürütmesi karşı tarafın ceza alıp almayacağı, cezanın ne ölçüde olacağı gibi kritik durumaları direk olarak etkileyeceğinden dolayı ceza avukatı tutulması önerilmektedir.

Kovuşturma aşamasında sanık açısından ise ceza avukatı tutulması, bireyin işlediği iddia edilen suçtan beraat etmesine olanak sağlayabileceği gibi suçun cezasının da hafifletilmesine olanak sağlayabilmektedir. Burada sanık, ceza davasından beraat etmek adına doğru bir süreç yönetimi yapmalıdır ve kendisini etkili bir şekilde savunmalıdır. Ceza avukatı da müvekkiline yöneltilen suçlamanın asılsız olduğuna ya da suç işlenmesi hususunda hafifletici nedenlerin varlığına değinerek müvekkilinin haklarını savunmaktadır.

Ağır Ceza Avukatı

Ağır ceza avukatı, Ağır Ceza Mahkemelerinde görülen davalarda müvekkillerine hukuki destek sağlayan avukatları ifade etmek için kullanılmaktadır. Burada ağır ceza mahkemesinde davanın görülmesi, işlendiği iddia edilen suçun niteliğinin daha ağır olmasından kaynaklanmaktadır. Nispeten daha ciddi suçlarda ceza davaları ağır ceza mahkemesinde görülür. Bu tür suçlara örnek vermek gerekirse, tecavüz, cinsel saldır, insan ticareeti, uyuşturucu satıcılığı, adam öldürme, cinayet, örgütlü suçlar, işkence suçları… şeklinde olmaktadır. Burada ağır ceza mahkemelerinde işlenilen ya da işlendiği iddia edilen suçun ciddi olması nedeniyle dava 3 hakim tarafından görülmektedir. Ağır ceza davalarında bireyler mutlak suretle kendilerini doğru şekilde savunacak bir ağır ceza avukatı ile bu süreci yürütmelidirler. Zira ağır ceza mahkemelerinde verilen cezalar yüksek olmaktadır.

Ceza Avukatı Arıyorum

Ceza davası sürecinde hukuki desteğe ihtiyaç duyan bireyler bu noktada ceza avukatı arıyorum diyebilmektedir. Ceza avukatı arayan kişiler bulundukları şehirlerdeki barolar aracılığı ile ceza avukatı edinebilecekleri gibi, internet üzerinde ceza davalarında deneyimli ve bu davalar konusunda bilgili ceza avukatlarına ulaşabilirler. Ceza avukatı arıyorum diyen kişilerin bu işlemi yürütürken sıkı bir araştırma sonucunda kendilerini en iyi şekilde savunacak avukatlar ile dava sürecini yürütmeleri önerilir.

Ceza Avukatı Arama

Ceza avukatı arama işlemi internet üzerinden yapılabilmektedir. Burada bireyler, hukuki desteğe ihtiyaç duydukları konu ile ilgili olarak google gibi arama motorlarında arama yapabilirler. Örneğin ceza avukatına ihtiyacım var, ceza avukatları, ceza avukatı danışma gibi farklı şekillerde ceza avukatı arama işlemi yapılabileceği gibi ceza avukatı ararken bulunulan lokasyon belirtilerek de arama yapılabilir. Örneğin Ceza avukatı İstanbul, ceza avukatı Ankara.. gibi

Ceza Avukatı İstanbul

Ceza avukatı İstanbul içerisinde soruşturma ya da kovuşturma aşamasında müvekkillerinin ihtiyaç duyduğu hukuki desteği sağlamak adına hizmet vermektedir. Ceza avukatı arayan bireyler, İstanbul’da bulunan ceza avukatları ile iletişime geçerek bu desteğe ulaşabilirler.